„Wiem, uwielbiasz zwiędłe kwiaty”

  • Koncepcja, tekst, choreografia: Renata Piotrowska-Auffret
  • Muzyka: Marcin Janus
  • Scenografia: Katarzyna Fabińska
  • Konsultacje merytoryczne: Monika Śliwińska
  • Wsparcie merytoryczne i trening: Piotr i Bogumiła Zgorzelscy
  • Produkcja: Teatr im.J.Słowackiego w Krakowie

Choroba Wyspiańskiego była tabu przez wiele lat. Tak jak jego relacja z żoną. Choroba towarzyszyła nieustannie ich związkowi. Była to relacja dwojga ludzi, oscylująca między życiem a śmiercią, między żywiołowym działaniem a uważnym patrzeniem. Jak Teosia zapisałaby wspomnienia o Wyspiańskim? Jak mówiłaby o jego ciele? Co uniwersalnego, dotyczącego nas współcześnie mogłoby być treścią zapisków? Fikcyjne wspomnienia Teosi o Stanisławie, jego ciele i chorobie są w spektaklu linią przewodnią. Teksty ściśle odwołują się do fragmentarycznej wiedzy, jaką dziś można posiadać o Wyspiańskich na podstawie świadectw rodziny, kolegów i lekarzy.

„Wiem, uwielbiasz zwiędłe kwiaty“ to intymne spotkanie z Wyspiańskimi. To słowno-ruchowa mozaika zestawiająca ciało Stanisława z ciałem Teosi, uwspółcześniona opowieść żony o mężu, podczas której tekst przeplata się z ruchem, a proces rozkładu i umierania ciała Wyspiańskiego z procesem więdnięcia kwiatu.